ФИНАНСИИ

Насловна » ФИНАНСИИ

ФИНАНСИИ

Форми на плаќање

1 готовина
Проверка на 2
број за проверка број Б број на сметка
3 кредитна картичка
број на кредитна картичка
4 паричен налог
5 патнички чек

Сметки за домаќинства

Изнајмување 6
7 хипотека исплата
8 електрична сметка
Телефонска сметка на 9
10 сметка за гас
11 сметка за нафта / сметка за греење
12 сметка за вода
13 кабловска телевизија сметка
14 автомобил плаќање
15 сметка за кредитни картички

Семејни финансии

16 ги балансира чековите
17 напише чек
18 банка онлајн
19 чекова книшка
Проверка на 20 регистар
Месечна изјава на 21

Користење на банкомат

22 вметнете го ATM картичката
23 внесете го вашиот ПИН-број / матичен број
24 изберете трансакција
25 направи депозит
26 се повлече / добие готовина
27 трансфер средства
28 отстрани ја вашата картичка
29 земете лизгање / прием на трансакција

Фејсбук Коментари