ПОШТА

Насловна » ПОШТА

ПОШТА


1 писмо
Разгледница 2
3 воздушно писмо / аерограм
Пакет / парцела од 4
5 прва класа
6 приоритетна пошта
7 експресна пошта / преку ноќ пошта
Појдовна пошта на 8
9 уверение пошта
Печат на 10
11 лист марки
12 ролна марки
13 книга на поштенски марки
14 паричен налог
15 форма на промена на адресата
16 селективен формулар за регистрација на услуги
17 формулар за апликација за пасош
18 плик
19 адреса за враќање
20 поштенска адреса
21 поштенски код
Пошта за 22
23 печат / поштенски
24 поштенско сандаче
25 поштенски работник / поштенски службеник
Скала на 26
27 печат машина
28 писмо превозникот / пошта превозникот
29 пошта камион
30 поштенско сандаче

Фејсбук Коментари