SHOPPING

Насловна » SHOPPING

SHOPPING


Купи
Б се врати
C размена
Д пробај
Е плати за
F добие некои информации за

Знак за продажба 1
Етикета на 2
Цената на 3
4 прием
5 попуст
Големина на 6
7 материјал
Инструкции за нега на 8
9 редовна цена
Продажна цена на 10
Цена 11
12 данок на промет
Вкупна цена на 13

Фејсбук Коментари